Technology solution for your business

ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

0-2107-3466

โทรเลย

ชั้น 29 ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

0-2107-3466

โทรเลย

Banner captivate banner captivate

สร้างหลักสูตรที่น่าทึ่งในไม่กี่นาทีด้วย Adobe Captivate

สร้างหลักสูตรที่สวยงาม คอร์สเรียนสำหรับมือถือ สไลด์ที่พร้อมใช้งาน บทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ในไม่กี่นาทีด้วย Quick Start Projects และสามารถสร้างข้อสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่ง เพราะโปรแกรมมีคำสั่งต่างๆ ไว้ให้เลือกผ่านหน้าจอของโปรแกรม ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น

แปลงเนื้อหา PowerPoint ให้เป็นวิดีโอเชิงโต้ตอบ

บันทึกเนื้อหา PowerPoint ของคุณเป็นวิดีโอและเพิ่มการโต้ตอบที่ยอดเยี่ยมและคำถามตรวจสอบความรู้เป็นภาพซ้อนทับที่ด้านบนของวิดีโอของคุณ

สร้างภาพจำลองเสมือนจริง

สร้างสื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น ทัวร์เสมือนจริง การจัดการวิกฤตการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย สถานการณ์การเผชิญเหตุครั้งแรก และอื่นๆสามารถสร้างหลักสูตรโดยใช้สไลด์ที่พร้อมสำหรับมือถือจาก asset store

การจับภาพหน้าจอและการจำลองภาพ

สร้างการจับภาพหน้าจอโดยการบันทึกเว็บแคมและเนื้อหาบนหน้าจอไปพร้อม ๆ กัน เพิ่มโมดูลการจำลองโดยบันทึกการทำงานบนหน้าจอทั้งหมด เช่น การเคลื่อนไหวของเมาส์เสียงของระบบ และการทำงานของคีย์บอร์ด
Pic3 pic3
Pic4 pic4

สร้างรายวิชาแบบหลายโมดูล

สร้างรายวิชาหลายโมดูลได้สำเร็จ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนของคุณทำแต่ละโมดูลของรายวิชาให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำแบบทดสอบได้

เนื้อหานอกกรอบ ปฏิสัมพันธ์ และแบบทดสอบ

การแปลงข้อความเป็นคำพูด สไลด์แบบทดสอบ และการโต้ตอบแบบ Plug-and-play เช่น การลากและวาง คลิกและแสดงที่คุณสามารถปรับแต่งได้เพียงแค่สลับรูปภาพและแทนที่ข้อความ

Adobe Captivate

สร้างสื่อการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดีย ตัดต่อวีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

ราคา 17,000 บาท / ปี / ผู้ใช้