Technology solution for your business

ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

0-2107-3466

โทรเลย

ชั้น 29 ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

0-2107-3466

โทรเลย

ทำความรู้จัก microsoft sql server microsoft office banner microsoft office banner

ทำความรู้จัก
Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลที่ Microsoft พัฒนาขึ้น ด้วยภาษา SQL โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) สามารถติดตั้งได้บน Windows Linux และ Docker

ทำไมควรใช้ Microsoft SQL Server

วิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ โดยรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทั้งหมดของคุณ แล้วสืบค้นข้อมูลทั้งเชิงสัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์ มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ภาพรวมธุรกิจของคุณ โดยใช้ SOL Server 2022 ที่มี Apache Spark ในตัวnal Database Management System (RDBMS) สามารถติดตั้งได้บน Windows Linux และ Docker
Microsoft sql server วิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท sql server analyze sql server analyze
Microsoft sql server ภาษาและแพลตฟอร์ม sql server language sql server language

ภาษาและแพลตฟอร์ม

มีความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาและแพลตฟอร์มที่คุณเลือก ด้วยการรองรับ Open source และเรียกใช้ SQL Server บน Linux containers พร้อมรองรับ Kubernetes หรือเรียกใช้ SQL Server บน Windows

ตัดสินใจได้เร็วและดีขึ้น

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นคำตอบ โดยใช้ความสามารถในการรายงานระดับองค์กรของ SOL Server Reporting Services พร้อมกับ Power BI Report Server ที่รวมอยู่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง Power BI Reports บนอุปกรณ์ใดก็ได้
Microsoft sql server ตัดสินใจได้เร็วและดีขึ้น sql server decide sql server decide
Microsoft sql server วางใจเรื่องความปลอดภัย sql server safety sql server safety

วางใจเรื่องความปลอดภัย

บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยใช้ฐานข้อมูล ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์สำหรับการจัดประเภทข้อมูล การปกป้องข้อมูล การตรวจสอบ และการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง Power BI Reports บนอุปกรณ์ใดก็ได้

ค้นหาข้อมูลด้วย SQL Server 2022 Big Data Clusters

จัดการสภาพแวดล้อม Big Data ของคุณได้ง่ายขึ้นด้วย Big Data Clusters
  • สร้าง Unified Platform แบบครบวงจรเพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
  • รวมการวิเคราะห์ Apache Spark และ Hadoop Distributed File System (HDFS) เข้ากับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
  • ช่วยให้วิศวกรข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถควบคุมพลังของการเตรียมข้อมูลโอเพนซอร์สและไลบรารีการเขียนโปรแกรมคิวรี
  • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากในเลเยอร์การประมวลผล ในหน่วยความจำที่ปรับขนาดได้ กระจาย(Distributed) และอยู่ในหน่วยความจำ

เลือกบริการ SQL Server ที่เหมาะกับคุณ

Standard Edition

35,000

บาท/บัญชี
หมายเหตุ *ต้องซื้อสิทธิผู้ใช้ (Client Access License: CAL) ตามจำนวนใช้งานจริง ราคานี้ใช้งานได้ 1 CAL หากต้องการใช้เพิ่ม สามารถซื้อเพิ่มได้ Client ละ 7,890 บาท (User/Device CAL)

Standard Core Edition

127,000

บาท/บัญชี

หมายเหตุ* ไม่จำกัด CAL โดยต้องซื้อขั้นต่ำ 2 License (4 core)
ราคานี้สำหรับ 1 License

Enterprise 2 Core Edition

495,000

บาท/บัญชี
หมายเหตุ *กำหนดขั้นต่ำ 4 core และไม่จำกัด CAL โดยต้องซื้อขั้นต่ำ 2 License (4 core) ราคานี้สำหรับ 1 License

ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | ใช้เวลาการสั่งซื้อ 3-7 วัน